БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Историята на България в личности!

 

 

Той векове бе принижен пред силни и пред слаби:
но кой позна го него ден,
когато меча сграби? Къс вик, от който се смрачи в полята и горите:
“Напред!”- светят във очи на чудна бъдност дните. Кирил Христов

 

Силата на българина Велик с безшумний свой живот, ти нямаш себе равен
в борба неравна – о, народ,
през векове забравен! Привел глава и мълчалив, какви беди не среща?
Така безкрайно търпелив- със тая кръв гореща! Най-кроткият в света орач- това е войнът наши!
Чуй песните му – те са плач, а нищо го не плаши!

© Всички права запазени.